Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

KunkkuPilkki 29.-30.3.2019 Tahkovuorella

Säännöt:

KUNKKUPILKIN SÄÄNNÖT 17.9.2016

1 §    KunkkuPilkki on avoin kaikille pilkinnän harrastajille. Kilpailussa kilpaillaan yhdessä sarjassa, jossa palkitaan viisi parasta pilkkijää esinepalkinnoin. Lisäksi palkitaan kunniapalkinnoin kolme parasta miestä, kolme parasta naista ja kolme alle 15 -vuotiasta nuorta. Lisäksi palkitaan ennakkoon ilmoitetuille satunnaisille numeroille sijoittuneille ylimääräisiä palkintoja.

• Kilpailuun pääsee osallistumaan maksamalla 35€:n osallistumismaksun, lapset alle 15v. 10€.

• Pilkkikilpailun palkintojen jako kilpailun protesti ajan jälkeen.

• KunkkuPilkin yhteydessä voidaan pitää samanaikaisesti muita pilkkikilpailuja, esim. seurojen, järjestöjen ja työpaikkojen mestaruuspilkit, seurojen välisiä ystävyyspilkkiotteluita. Niiden järjestelyistä tulee sopia erikseen kilpailunjohtajan kanssa torstaihin 23.3.2017 klo 15:00 mennessä.  Kilpailuissa noudatetaan KunkkuPilkin sääntöjä.

2 §    Kilpailukalat, kaikki lain sallimat. Järjestäjä tulee noudattamaan lakisääteisiä alamittarajoja. Kilpailu-alueelle on istutettu ennen kilpailuja huomattava määrä kirjolohia.

 3 §    Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Siirtymäaikaa on lähtöalueelle ½ tuntia. Paluuaikaa on½ tuntia, jonka kuluessa tulee olla merkityllä punnitusalueella. Kalastus aloitetaan ja lopetetaan selvällä äänimerkillä. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta

poistuminen on kielletty.  Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntaesteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

 4 §    Kaikuluotaimen, GPS-paikantimen sekä muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty. Moottorikaira on sallittu.

Jokaisella alle 12-vuotiaalla saa olla nimetty tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti voi osallistua pilkkimiseen.

 5 §    Syötteinä voi käyttää toukkia, katkarapuja, matoja, kalan mätiä ja hyönteisiä. Syötin on oltava pilkin koukussa. Kaloja ja kalan paloja ei saa käyttää syötteinä. Hajustetahnan käyttö on kielletty. Samoin houkuttimien käyttö kuten ryynien, matojen, toukkien tms, pudottaminen avantoon on kielletty. Kaikenlainen roskaaminen ja syöttien jättäminen jäälle on kielletty.

 6 §    Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella

oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku (ei kuitenkaan mormuska), mikä saadaan kiinnittää tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella ts. tapsin käyttö on kielletty. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan.  Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun.   Kilpailun järjestäjällä on oikeus tarkistaa kilpailijan kalastusvälineet ja varusteet ennen kilpailua ja sen aikana.   Kilpailualueella on havainnekylttejä sallituista ja kielletyistä onkiyhdistelmistä.

7 §    Saaliskala tulee välittömästi tainnuttaa, mutta jättää suolistamatta. Ennen punnitusta suolistettuja kaloja ei punnita.

 8 §    Pilkkiminen ja reiän kairaaminen kaksi metriä lähemmäksi toista kilpailijaa on kielletty. Lähtö- ja punnitusalueella liikuttaessa kairan terän on oltava suojattuna.  Pilkkimisen ajaksi jääkairaa ei saa jättää pitkälleen jäälle, vaan se on kairattava pystyyn tai oltava asianmukaisesti suojattuna.  Liikuttaessa kilpailualueella jääkaira on oltava myös asianmukaisesti suojattuna.

 9 §    Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino (g). Mikäli paino on sama, ratkaisee kalojen kappalemäärä. Mikäli sekin on tasan, voittaa se, jolla on suurin kala. Muiden kuin 5 parhaan palkintosijan kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

 10 § Häiritsevä käyttäytyminen kilpailualueella on kielletty.

 11 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

 12 § Tuomarineuvoston muodostaa kilpailunjohtaja, järjestäjän nimeämä yksi (1) edustaja, sekä kilpailijoista arvalla valittu täysi-ikäinen edustaja.  Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt.

Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisena tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä, (vastalause- eli protestimaksu on 50 euroa, joka tulee maksaa etukäteen). Maksu palautetaan, mikäli vastalause on aiheellinen. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

 13 § Osallistumismaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

 14 § Kilpailun järjestäjä voi vielä kilpailupäivänä, ennen kilpailun alkua antaa kilpailua koskevia ohjeita, joita tulee noudattaa.

 15 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

 16 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen osittainenkin rikkominen aiheuttaa kilpailijan suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto.

 

KunkkuPilkin JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Lisätietoja KTapahtuman järjestäjä Tomi Ikonen 044 - 9981 156 tai info@kunkkupilkki.fi